Nieuwe dienst: Bronkhorst HGC|S

 

 

Positie als bestuurder op het spel?

Als er een bestuurlijke impasse ontstaat door spanning of een conflict met de Raad van Toezicht of met het bestuur van de medische staf, wordt vaak pas duidelijk en voelbaar hoe wankel het evenwicht is van de bestuurder. Een bijzondere verstoring van de verhoudingen ligt op de loer wanneer zich een calamiteit voordoet die de kwaliteit en veiligheid van de medisch specialistische zorg in gevaar brengt en daarmee de reputatie van het ziekenhuis en haar medewerkers bedreigt. Calamiteiten komen per definitie onverwacht en ongelegen, want bovenop een toch al drukbezette functie. Het is dan zaak om onder die omstandigheden snel en verantwoord te handelen.

 

Verantwoording afleggen …

Hand over hand wordt in het licht van het bovenstaande het handelen van bestuurders van ziekenhuizen achteraf getoetst en moeten zij hierover (extern) verantwoording afleggen.

Om bestuurders in staat te stellen deze verantwoordelijkheid te dragen, wordt met Bronkhorst Healthcare Governance Consult | Support (HGCS) een nieuwe dienst aangeboden.

Op het niveau en in de beslotenheid van de bestuurskamer wordt een klankbord-functie aangeboden uit een poule van zeer ervaren (oud-) bestuurders en (oud-) stafbestuurders van ziekenhuizen. Zij hebben hun bestuurlijke sporen ruimschoots verdiend, juist ook op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid in ziekenhuizen. Zij zetten hun deskundigheid graag in om u te helpen of te begeleiden als zich een situatie voordoet waarin u behoefte heeft aan een onafhankelijke boardroom-advisor.

 

… hoe kan ik dat organiseren?

Vaak is een calamiteit een kans, een ‘burning platform’, die de organisatie helpt zich te verbeteren. Bronkhorst HGCS kan daar met de volgende kernwaarden een bijdrage aan leveren: hoogwaardige diensten door deskundigen bekend op genoemde terreinen; discreet en integer; snelheid van handelen bij calamiteiten, oplossingsgerichtheid, het vinden van een nieuwe koers en last but not least normaliseren van verstoorde verhoudingen. Als zo’n situatie zich dan voordoet, dan wilt u als bestuurder de goede stappen kunnen zetten, de goede mensen kunnen bellen.

 

En wat voor hulp kan ik daarbij krijgen?

Wat kan Bronkhorst HGCS in concreto voor u betekenen?

Bijstand van Raden van Bestuur Medische Stafbesturen van zorginstellingen en ziekenhuizen in het bijzonder:

 

 

home

lhcs.nl

hgcs.nl