In de kern:

• juridisch, maar niet juridiserend

• bij elkaar brengen, verbinden en bemiddelen

• resultaat- en oplossingsgericht

• met bestuurlijk oog, en met oog voor de bestuurder

• bondige op de praktijk gerichte rapportages

• betrouwbaar, degelijk en tempo

 

Chris Bronkhorst

“Met de toenemende marktwerking in de zorg wordt zakelijker en juridisch steeds scherper gehandeld. Hierdoor neemt het belang van goede contracten toe.

 

In veel ziekenhuizen wordt nog onvoldoende gestuurd op het proces van totstandkoming en inhoud van contracten met alle juridische risico’s van dien. Zo zijn bijvoorbeeld algemene voorwaarden met nadere bepalingen over garanties en aansprakelijkheid vaak onvoldoende in beeld. Ik wil organisaties helpen dit onderdeel van de bedrijfsvoering te professionaliseren.”

 

“Bestuurders zijn zich in toenemende mate bewust van de verantwoording die zij – zowel intern als extern - moeten afleggen over hun bestuursdaden. Een onafhankelijke toets door een externe kan hen helpen de zorgvuldigheid van hun handelen te verbeteren.”

 

“De ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Met nieuwe organisatievormen en samenwerkingsvormen voor medisch specialisten zal hierop ingespeeld moeten worden. De relevante vragen zullen door ziekenhuisbestuurders en door de medisch specialist-bestuurders gesteld en beantwoord moeten worden.”