1982

1988

1989

2008

2010

2011-heden

2008 - 2010

1997 – 2008

1992 – 1997

1988 – 1992

1987 – 1988

Chris Bronkhorst over maatschappelijk ondernemerschap:

 

“Om als commercieel opererend consultant en dienstverlener vanuit de idee van het maatschappelijke ondernemerschap een steentje te kunnen bijdragen aan de maatschappij, vind ik mijn bestuursfunctie voor de Stichting Goedvoorkinderen van groot belang. Eerlijker verdelen van de rijkdom onder hen die het meest kwetsbaar zijn en die het ‘t hardst nodig hebben: kinderen. Inmiddels heb ik al menig ritje met speelgoed en andere nuttige goederen afgelegd naar behoeftige gezinnen en asielszoekerscentra.”

 

 

CURRICULUM VITAE

 

Opleiding

 VWO Katholiek Gelders Lyceum te Arnhem

Nederlands Recht Rijksuniversiteit Utrecht,

advocatenopleiding Amsterdam

Compliance Officer aan het Nederlands Compliance Instituut (NCI)

NCI-leergang Compliance en risicomanagement

NCI-leergang Compliance en Integriteit

 

Werkervaring

Bronkhorst Consult|Support (Bronkhorst C|S), h.o.d.n.:

Bronkhorst Legal Healthcare Consult|Support (LHC|S);

Bronkhorst Healthcare Governance Consult|Support (HGC|S);

Bronkhorst Healthcare Intervision Consult|Support (HIC|S)

‘eerstelijns’ juridisch adviseur; implementatie Zorgbrede Governancecode 2010; integraal of thematisch compliance-onderzoek; interim legal-manager; interim secretaris Raad van Bestuur; interim juridisch adviseur; begeleider ziekenhuisbestuurders

 

BronkhorstVerrips BV, partners in transitie

Directeur/(mede-)eigenaar van het adviesbureau dat zich toespitste op compliancevraagstukken en juridische vraagstukken voor zorginstellingen

 

NVZ vereniging van ziekenhuizen te Utrecht

Juridisch beleidsmedewerker /- adviseur met als bijzonder aandachtspunt de juridische relatie van het ziekenhuis met vrijgevestigde medisch specialisten

 

Landelijke Specialisten Vereniging te Utrecht (nu Federatie Medisch Specialisten)

Juridisch stafmedewerker/- adviseur met als bijzondere aandachts-gebieden toelatingsovereenkomsten en vorming medische staf

 

Boekel de Nerée, advocaten en notarissen te Amsterdam

Advocaat op de sectie verzekerings- en vervoerrecht en onroerend goedrecht

 

Kantongerecht te Utrecht

“100-gulden griffier”

 

 

Nevenactiviteiten

Lid Raad van Toezicht van en uitvoering geven aan de Stichting Goedvoorkinderen

Lid bestuur Stichting Nobelboys (tot behoud Nobelstraat 1bis, Utrecht)

 

 

home

lhcs.nl

hgcs.nl